بزرگراه آیت اله سعیدی، یافت آباد، پشت بازار مبل ایران، خیابان تقی زاده پ۴

تلفن: 66292990

ایمیل: info[at]peyrvoikitchen.com